Ulise Toader

Apel către firmele din București, Sectorul 3

Stimată doamnă director și stimate domnule director,

Ne adresăm dumneavoastră, în calitatea pe care o dețineți de director al unei Societăți cu sediul social în sectorul 3, cu obiectivul de a vă aduce la cunoștință unele elemente definitorii privind viziunea Partidului Puterii Umaniste Social- Liberal referitoare la perspectivele de dezvoltare social-economice ale sectorului nostru.

Un element de referință al doctrinei Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal în sfera social-economică il constituie sprijinirea fermă a dezvoltării mediului de afaceri, prin încurajarea inițiativelor antreprenoriale și a investițiilor private, având în vedere contribufța lor majora la prosperitatea economică, de ansamblu, a fiecărei colectivități umane.

Fideli unei asemenea abordari strategice și atunci când vine vorba de comunitățile locale, Partidul Puterii Umaniste Social – Liberal propune intreprinzătorilor privați din sectorul 3 – fie ei mai mari sau mai mici – implicarea directă în proiecte economice concrete, realiste și fezabile, inclusiv pe linia eficientizării, informatizării și debirocratizării structurilor administrației publice locale, în măsura să conducă atât la succesul propriilor idei de afaceri, cât și să asigure un răspuns corespunzător la așteptările și cerințele legitime ale cetățenilor.

Față de cele de mai sus, vă invităm să ne prezentați propunerile, observațiile sau exigențele dumneavoastră referitoare la problemele concrete cu care vă confruntați, cu relevanța domeniului de activitate în care vă desfășurați activitatea, precum și eventuale doleanțe, nemulțumiri sau așteptări pe care le aveți în legătură cu viitoarea admnistrație locală a sectorului 3.

Am fi, în același timp, onorați să ne bucurăm de susținerea dumneavoastră în demersul nostru de a oferi cetățenilor sectorului 3 o administrație publică locală modernă și eficientă, aflată permanent la dispozifia cetățenilor și care să lucreze 24 de ore din 24 pentru cetățeni în folosul dezvoltării durabile a sectorului nostru.

Candidat la funcția de primar al sectorului 3 din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal

Dr. Ing, Ulise TOADER

CHESTIONAR MEDIU DE AFACERI

         Candidatul la funcţia de primar al Sectorului 3 al Partidului Puterii Umaniste – Social Liberal – dr. ing. Ulise TOADER – doreşte să cunoască problemele și dificultățile, inclusiv de natură birocratică, cu care se confruntă mediul de afaceri și societățile comerciale, cu sediul social pe raza sectorului 3.

Fiecare problemă ridicată de dvs., precum și eventualele dvs. idei, sugesti sau propuneri vor fi analizate cu toată atenția cuvenită, iar aspectele rezultate vor fi avute în vedere în programul electoral cu care dl. Ulise TOADER va candida la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

         În acest sens, sunteți rugat să răspundeți la următoarele întrebări:

Vă mulţumim pentru deschiderea, interesul și timpul acordat pentru completarea chestionarului.

          Secretariat PPUSL Sector 3 București

%d blogeri au apreciat: