Ulise Toader

CV

    CURRICULUM VITAE    
TOADER ULISE   Naţionalitate: Română
Data şi locul naşterii: 1 ianuarie 1963, oraș Cugir, jud. Alba      
Domiciliu: Bucureşti, Sector 3

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
 
COMPANIA NAȚIONALĂ ”ROMARM” S.A. BUCUREȘTI

2017- prezent: Șef Serviciu Inspecție Generală, Anticorupție;
Persoana desemnată pentru asigurarea informațiilor
de interes public, Purtător de cuvânt
2013- 2017: Coordonato­rul Planului General de implementare
 a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Companiei;
Purtǎtor de cuvânt; Șef Serviciu Programe
2010- 2013: Șef Departament Corp Control şi Comunicare;
Purtǎtor de cuvânt
2011- prezent: Membru în Consiliul Științific al CN ROMARM SA

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

2015- 2016: Director General
2015- 2016: Membru al Consiliului de Administrație
2014 –2017: Președinte al Consiliului de Administrație

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

2008- 2009: Director Patrimoniu, Investiții, Utilități
2007- 2008: Director General Adjunct Tehnic şi de Producţie
2005- 2007: Director General
2005- 2007: Membru al Consiliului de Administrație
2005: Director Tehnic şi de Producţie
2004- 2005: Manager Departament Calitate; Şef compartiment
Managementul Restructurării, Pregătirea Pentru Privatizare şi
Valorificări Active
2003- 2004: Şef Birou Valorificări Active; Şef Serviciu Plan
Producţie Divizia Armament şi Muniţie
2002-2003: Şef Compartiment Plan de Afaceri, Proiecte de Finanţare
Divizia Armament şi Muniţie
2001: Inginer Fabrica de Produse Speciale, Secţia Mecanică VII,
Grupa Tehnică; Inginer Fabrica de Produse Speciale, Secţia M.E. II,
Grupa Tehnică
2000-2001: Consilier Investiţii Fabrica de Produse Speciale
1999-2000: Inginer Şef Fabrică de Produse Speciale
1998-1999: Inginer Fabrica de Produse Speciale,
Grupa Tehnico- Economică
1990-1998: Inginer Coordonator, Secţia Mecanică VII
1981-1990: Operator, Secţia Mecanică VII

FUNCȚII DEȚINUTE ÎN CADRUL ALTOR
ORGANIZAȚII ȘI
SOCIETĂȚI COMERCIALE:

 
2019- prezent: Vicepreședinte Asociaţia de Standardizare din
România (ASRO)
2016- prezent: Prim-Vicepreședinte Asociația Centru pentru
Umanism și Drepturile Omului din România și coordonatorul
domeniului Cultura de securitate   
2010- prezent: Membru Consiliul Director Societatea Română de Pirotehnie şi Detonică
2009- prezent: Vicepreşedinte Asociatia Inginerilor din România
(AGIR), Filiala Alba
2009- prezent:  Membru în Adunarea Generală a Asociaţiei
Inginerilor din România (AGIR)
2006- prezent: Membru Consiliul Director Asociaţia
de Standardizare din România (ASRO)
2005- 2009: Membru Comitetul Director Uniunea Natională a Patronatului  Român
2005- 2012: Vicepreşedinte Uniunea Naţională a Patronatului Român
Alba
2005- prezent: Membru Societatea Romana de Pirotehnie şi Detonică
2001- 2002: Membru Consiliul de Administrație SC Cugireana SA  Cugir
2000- prezent: Membru Asociaţia Năsăpişte Cugir
2000- 2001: Consilier tehnic Satex Alba Iulia
1999- 2000: Membru Consiliul de Administrație Societatea Comerciala Cugireana SA Cugir
1999- 2007: Membru Consiliul de Administrație Fotbal Club Cugir
1996- 2001: Cenzor Societatea Comercială Sindec SRL Cugir

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Studii postuniversitare:
Doctor în inginerie mecanică- UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA, Catedra “Mecanisme Mecanică Fină şi Mecatronică”, tema de dizertaţie: “Contribuţii privind optimizarea sculelor pentru prelucrarea angrenajelor cicloidale”- absolvent 2010 (calificativul foarte bine)

Studii elementare și superioare:
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA, Inginer Diplomat Mecanică Fină- absolvent 2000 (nota examen absolvire: 10)
I.P.Cluj- Napoca, Inginer Colegiu Mecanică Fină- absolvent 1986
Liceul Industrial nr. 1 Cugir- 1981
Liceul Teoretic Cugir (clasă experimentală)- 1977
Şcoala Primară – Şcoala Generală nr. 2 Cugir

Specializări, perfecţionări:
Certificat participare la seminarul „Modelarea organizațiilor cu ajutorul aplicațiilor informatice de Business Process Modelling pentru implementarea cerințelor ISO 9000 și ISO 4000”, 2017
Expert prevenire și combatere a corupției – februarie 2017
Expert Achiziții Publice – septembrie 2016
Certificat participare la Conferința Națională Loby sau Trafic de Influență– noiembrie 2015
Certificat participare la Conferința Națională Metode de Prevenire a Corupției, Antifraudă și Consolidarea Integrității în Sectorul Public și Privat  – septembrie 2015
Expert prevenirea și combaterea corupției – august 2014
Manager de proiect- februarie 2012
Norme metodologice cadru privind controlul general intern la nivelul MECMA si la unităţile subordonate- februarie 2012
Evaluarea activităţii de control intern la unităţi economice- noiembrie 2011;
Dezvoltarea planului de afaceri- iulie 2011
Managementul comunicarii si relaţiilor publice- iunie 2011 ;
Inspector resurse umane- iunie 2011;
Pregătirea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii de control-
martie 2011
Organizarea activităţii de control intern– decembrie 2010
Pregătirea şi perfecţionarea personalului cu atributii de control- octombrie 2010;
Expert achizitii publice– august 2010;
Formator /cod 241205– mai 2010 ;
Dezvoltare locala, planificarea şi realizarea unei investitii – mai2009
Accesarea fondurilor structurale – abordare generala si abordare specifica- iulie-august 2007
 Inspector Protectia Muncii- Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si a Familiei- martie 2007
Cerinte generale ale sistemelor de management, calitate, masurare, mediu, siguranta si securitatea informatiilor; Cerinte NATO pentru asigurarea calitatii produselor pe intreg ciclul de viata; Abordarea bazata pe proces a sistemelor de management- decembrie 2006
Organizarea eficienta a comisiilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica –mai 2006
Gt32-Contractul de performanta- instrument pentru imbunatatirea performanțelor tehnice, economice si financiare ale operatorilor economici -noiembrie 2006
Management Strategic- februarie 2006
Achiziţii Publice, Licitaţii Publice- martie 2006
Tehnici de negociere- aprilie 2005
Management şi excelenţă în afaceri – seminar internaţional Cartagena, Spania -iunie 2005
Management comparat european –seminar internaţional Paris, Franța -august 2005
Condiţiile de participare ca ofertant/ candidat la achiziţiile publice ale autorităţilor contractante din România, Camera de Comerţ şi Industrie a României- noiembrie 2005
Tehnică legislativă- decembrie 2005
Managementul operatiunilor de comert exterior-specializarea “Referent Comerţ Exterior”- absolv.1999

LUCRĂRI ȘI PUBLICAȚII:

– Angrenaje cicloidale –Conferința Națională Multidisciplinară Profesor Ioan D. Lăzărescu, fondatorul școlii românești de teoria așchierii
-Considerații asupra angrenajelor cicloidale. Stiinţă şi Inginerie, Vol. 26. ISSN 2067-7138, Bucureşti: Editura AGIR, 2014
-Cinematica angrenajelor cicloidale interioare cu bolțuri și aplicații. Inginerie Cugir, Conferința națională multidisciplinară profesor Ioan D. Lăzărescu, 20 septembrie 2013 ISBN 978-973-126258-5
-Posibilitatea de utilizare a angrenajelor cicloidale cu profilurile dinţilor teoretic exacte la focoase fuzante cu mecanism de ceasornic. Stiinţă şi Inginerie, Vol. 24. ISSN 2067-7138. Bucureşti: Editura AGIR, 2013
-Controlul Intern în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Bucureşti 2012 (colaborator)
-Elemente tehnologice privind manufacturarea sculelor de danturare pentru angrenaje cicloidale. Stiinţă şi Inginerie, Vol. 22, p. 601-608. Bucureşti: Editura AGIR, 2012
-Consideraţii asupra geometriei angrenajului supracentroidă. Stiinţă şi Inginerie, Vol. 22, p. 589-594. Bucureşti: Editura AGIR, 2012.
-Cugirul industrial – tradiţie şi valoare. Univers Ingineresc nr. 17/2011. AGIR, 2011
-Freze melc pentru danturarea roţilor cicloidale cu profiluri teoretic exacte ale dinţilor, teorie şi tehnologie de execuţie. Vol 20, p. 665-676. Bucureşti : Editura AGIR, 2011
-Freză melc pentru generarea pinionului angrenajului interior cu bolţuri, studiu de caz. Vol. 18, p. 641-646. Bucureşti: Editura AGIR, 2010
-Angrenaj interior cu bolţuri, studiu de caz. Vol. 18, p. 647-654. Bucureşti: Editura AGIR, 2010
-Stabilirea experimentală a preciziei frezelor melc pentru angrenajele cicloidale. Vol. 18, p. 715-730. Bucureşti: Editura AGIR, 2010
-Angrenaj cu bolţuri studiu de caz. Stiinţǎ şi Inginerie, Vol.16, p. 685-692. Bucureşti : Editura AGIR, 2009
-Frezǎ melc pentru danturarea roţii angrenajului exterior cu bolţuri studiu de caz. Stiinţǎ şi Inginerie, Vol.16, p. 693-700. Bucureşti: Editura AGIR, 2009
-Verificarea erorii cinematice la angrenaje epicicloidale. ştinţǎ şi Inginerieie. Vol.14, p.471-474. Bucureşti: Editura AGIR, 2008
-Angrenaj cicloidal supracentroidǎ. Stiinţǎ şi Inginerie, Vol.14, p. 487-490. Bucureşti: Editura AGIR, 2008
-Consideraţii teoretice asupra profilurilor de compresor Root. ştinţǎ şi tehnologie. Vol.12, p.385-388. Bucureşti: Editura AGIR, 2007
-Posibilitǎţi actuale de stabilire a calitǎţii danturii angrenajelor     produse la S.C. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(I). Stiinţǎ şi Inginerie, Vol.12, p. 375-380. Bucureşti: Editura AGIR, 2007
-Posibilitǎţi actuale de stabilire a calitǎţii danturii angrenajelor produse la S.C. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(II). Stiinţǎ şi Inginerie, Vol.12, p. 381-384. Bucureşti : Editura AGIR, 2007
-ANGRENAJE CICLOIDALE SI SCULE PENTRU DANTURARE – autor – Editura Semne – 2006
-Posibilitǎţi de manufacturare a angrenajelor la Centrul de Gestiune Sculǎrie şi Utilitǎţi de la s.c. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(I). ştinţǎ şi Inginerieie. Vol.10, p.537-542. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Posibilitǎţi de manufacturare a angrenajelor la Centrul de Gestiune Sculǎrie şi Utilitǎţi de la s.c. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(II). ştinţǎ şi Inginerieie. Vol.10, p.543-548. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Posibilitǎţi de manufacturare a angrenajelor la Centrul de Gestiune Sculǎrie şi Utilitǎţi de la s.c. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(III). ştinţǎ şi Inginerieie. Vol.10, p.549-554. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Posibilitǎţi de manufacturare a angrenajelor la Centrul de Gestiune Sculǎrie şi Utilitǎţi de la s.c. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.(IV). ştinţǎ şi Inginerieie. Vol.10, p.555-560. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Angrenaje interioare cu bolţuri. ştinţǎ şi tehnologie. Vol.10, p.561-564. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Angrenaje exterioare cu bolţuri(I). ştinţǎ şi tehnologie. Vol.10, p.565-570. Bucureşti: Editura AGIR, 2006
-Angrenaje exterioare cu bolţuri(II). ştinţǎ şi tehnologie. Vol.10, p.571-574. Bucureşti: Editura AGIR, 2006

DIPLOME DE APRECIERE:

·  Diplomă de participare cu lucrări de specialitate la Conferința
Națională multidisciplinară cu participare internațională
”Profesor Dorin Pavel- fondatorul hidroenergeticii românești”,
Cluj Napoca- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2018
· Titlu de apreciere și medalie aniversară acordată de Președintele
Consiliului Județean Alba- 2008
·  Diplomă de Onoare pentru contribuția în organizarea și
desfășurarea Conferințelor Naționale multidisciplinare cu participare internațională ”Profesor Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
românești”- 2010, 2017
· Medalia Aniversară 25 de ani de la reînființarea Asociației
Generale a Inginerilor din România, acordată pentru activitatea
deosebită desfășurată în cadrul Asociației- 2016
· Diplomă de Excelență acordată pentru contribuția adusă în scopul
dezvoltarii Societății Române de Pirotehnie și Detonică- 2011


APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE:
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE EXTRAPROFESIONALE:
Preocupări extraprofesionale și hobby:

Politică, șah, modelism, grădinărit, publicistică, lectură, comunicare

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE:
Activitate sindicală, activitate civică:

2019- prezent: Vicepreședinte Alianța Sindicatelor din Industria de
Apărare
2018- prezent: Președinte Sindicatul Arsenal 2000 CN ROMARM
2001- 2004: Secretar General Cartel Alfa, Filiala Alba
2001-2002: – Membru Comisia Paritară a SC UM Cugir SA
2001-2002: Vicepreşedinte Sindicatul Apărarea SC UM Cugir SA
1996-1999: Membru Comisia Paritară a  SC UM Cugir SA
1996-1999: Lider Sindicatul Liber Fabrica Produse Speciale
SC UM Cugir SA
1997-2001: Vicepreşedinte Crucea Roşie Cugir

Activitate în administraţia publică locală:

2008- 2011: Consilier Local, membru al  Comisiei Invatamant Cultura, membru în  Comisia de Validare a CL Cugir
2004- 2008: Membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
(ATOP) Alba
2004- 2008: Consilier Judeţean, Secretarul  Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul CJ Alba, membru în Comisia de
Validare a CJ Alba
2000- 2004: Consilier Local, Preşedintele Comisiei Administraţie
Publică Locală,  Juridică, Apărarea Drepturilor Cetăţeneşti,
Ordine Publică şi Ancheta a Consiliului Local Cugir, Preşedintele
Comisiei de Validare a CL Cugir
2000 – 2004 – Reprezentantul Consiliului Local Cugir la Agenţia de
Dezvoltare Regională 7 Centru

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE:
Abilităţi:

Adeptul aplicării managementului participativ
Spirit de echipă, sociabil, comunicativ, ambiţios, tenace, adaptare la program prelungit, capacitate de analiză și sinteză, orientat către rezultate, bun organizator, asumarea responsabilității

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE:
Cunoştinţe în utilizare calculator:

Microsoft Word, Excel, ACAD, Mathcad

PERMIS DE CONDUCERE:
Permis de conducere auto categoria B

LIBI STRĂINE:
Engleză

STAGIU MILITAR
1981-1982 – Arma ”Tancuri”

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Persoane care pot da referinţe:

Ec. Nicolae Popa Director General Adjunct AFIR
Acad. Pof. Dr. Ing. Csibi Vencel U.T. Cluj Napoca, Prof. univ. as. dr. ing. Euring. DHC Mihai Mihaita, președintele Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), președintele Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR),
Sora Gheorghe, Presedinte Federaţia Solidaritatea 90,
Bogdan Hosu, Președinte Cartel Alfa

%d blogeri au apreciat: