Ulise Toader

Dezvoltare economică

Angajamentul PPU-SL Sector 3

Vrem, ca împreuna cu toţi cetăţenii, să schimbăm actuala paradigmă şi să trecem la crearea bazelor unei economii post-capitaliste. Trebuie să trecem de la competiţie la colaborare, de la cantitate la calitate, de la protecţionism la partajare şi schimb.

Noua paradigmă economiă trebuie să respecte familia şi natura, iar cultura naţională trebuie să fie una dintre uneltele de creaţie şi producţie. Este necesară o reîntoarcere a economiei la roadele pământului, la cunoaştre şi la tehnicile locale tradiţionale.

Revine nouă, comunităţilor locale, să mobilizăm toţi cetăţenii pentru crearea unei pardigme de dezvoltare reală şi durabilă, pardigmă bazată pe valori umaniste, şi care să respecte valorile morale tradiţionale şi naţionale.

Aderaţi la angajamentul nostru !

Lecţia istoriei

Motto : ’’Pentru a învăţa oamenii să iubească dreptatea, trebuie să le arăţi rezultatele nedreptăţii” Adam Smith

Incepând cu anul 1945 şi pana în anul 1965, România (RPR) a fost grav afectată economic de actul de trădare al regelui Mihai şi al camarilei sale (Lovitura de Stat din 23 August 1944) şi de înţelegerile murdare dintre, Iosif Vissarionovici Stalin, Winston Churchill şi Franklin Delano Roosevelt (Summitul de la Yalta din 11 Februarie 1945).

Grupul de interese, pro-sovietic şi format în mare parte din alogeni, ce controla şi guverna dictatorial România, a impus legi şi a creat structuri administrative, sociale, economice, financiare, al caror obiectiv principal a fost naţionalizarea mijloacelor de producţie şi cooperativizarea agriculturii.Toate acestea au fost făcute sub doctrinele economice marxist-leninist-staliniste. Astfel, România a fost transformată în vasalul economic al URSS şi a fost jefuită continuu. Sistemul a fost susţinut de activitatea subversiva din Justiţie şi din Serviciile de Informaţii.

Până în anul 1958, România a plătit URSS datorii de război constând în: unităţi de producţie (fabrica de avioane, laminor de tevi, fabrici de ţigări, tipografii), vagoane, vapoare comerciale, la care s-au adăugat livrări continue de petrol, lemn şi cherestea, cereale, animale. In plus, România aproviziona gratuit trupele ruseşti staţionate pe teritoriul său. Poporul român nu cunoştea nimic din toate acestea, iar propaganda oficială slăvea ’’poporul frate rus’’, cel despre care se spunea că ne-ar fi adus libertatea.

In perioada amintită, România a fost supusă unui dublu jaf, un jaf national, sub forma de datorie de război şi dobânzi, şi un jaf individual, sub forma naţionalizării, cooperativizării şi stabilizării monetare. Plata integrală a datoriei catre ‘’poporul frate rus’’ s-a încheiat la sfârşitul anilor ’60.

In anul 1958 trupele sovietice au fost retrase din România, acţiune strategică datorată lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Ulterior, acesta se va opune planului grupului de interese, de jefuire şi de transformare a României într-o ţara eminamente agrară, şi iniţiază dezvoltarea economică naţională (de exemplu, pune bazele Combinatului Siderurgic de la Galaţi). De asemenea, pune capăt rusificarii ţării (de exemplu, închide Editura Cartea Rusă).

In martie1965 moare Gheorghe Gheorghiu Dej, în urma unui cancer pulmonar fulminat (fusese la conducerea Romaniei din anul 1948); se vehiculeaza ideea ca ar fi fost executat prin iradiere. Astfel s-a sfârşit ceea ce a fost denumit ’’Dictatura Clasei Muncitoare’’.

Incepând cu anul 1965 şi pana în decembrie anul 1989, Romania (RSR) a continuat politica iniţiată de Gheorghe Gheorghiu Dej. A fost eliminată o mare parte dintre agentii de influenţă alogeni, a fost adoptată o politica de dezvoltare economică prin cooperare şi bună înţelegere cu toate statele lumii. Doctrina politico-economică promova principiul neamestecului în treburile interne şi al avantajului reciproc. Fondatorul acestei politici a fost Nicolae Ceauşescu.

Grupul de interese pro-national, alcătuit majoritar din romani, ce controla şi guverna Romania, a impus legi şi a creat structuri administrative, sociale, economice, financiare, al caror scop principal a fost făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltatate. Toate acestea au fost făcute sub doctrina socialismului ştiinţific, scopul declarant fiind ca România să devina un stat naţional suveran şi independent. Sistemul a fost susţinut de activitatea loiala din Justitie şi din Serviciile de Informaţii.

Nicolae Ceauşescu, imediat după numirea sa (în 1965) la conducerea României, a dispus măsuri dictatoriale de dezvoltare a învaţamântului, de revenire la organizarea administrativ-teritorială în judeţe, de structurare a industriei în clustere, de interzicere a exportului de materii prime, de realizare a unor mari proiecte economice, de cooperare internaţională.

Nicolae Ceauşescu a pus în aplicare un program de privatizare parţială a întreprinderilor, prin care angajaţii au achiziţionat părţi sociale (acţiuni) şi încasau anual beneficii (dividende). Valoarea părţilor sociale nu putea depăşi 30% din valoarea întreprinderii. La sfârşitul anului 1989 toţi angajaţii din Romania erau, alături de Stat, coproprietari ai întreprinderilor în care lucrau.

Pentru dezvoltarea sa economică, România a apelat la credite externe. La sfârşitul anului 1982, România a ajuns la maximul datoriei externe, 11 miliarde USD, devenind dependentă de FMI. FMI, în înţelegere cu George Soros, a defăşurat operaţiuni financiare speculative, dezastruoase pentru România. În martie 1989, România a reuşit să ramburseze integral datoriile externe, avea un plus de 3,7 miliarde USD şi de recuperat creanţe în valoare de 7- 8 miliarde USD. Foarte puţini români cunoşteau toate acestea.

Cu împrumuturile contractate, România şi-a dezvoltat structura şi capacitatea economică, astfel încat la sfârşitul anului 1989 în ţara noastră se putea produce aproape orice. Au fost cumpărate licenţe pentru fabricarea de elicoptere, camioane, autoturisme, nave, locomotive, avioane, echipamente electronice, etc. Cu 8 milioane de salariaţi (şi 3,6 milioane de pensionari), în 1989 România ocupa la nivel mondial locurile 8 la export de armament, 9 ca flotă comercială, 5 ca flotă de pescuit, 13 la producţia siderurgică, 3 la producţia de diamante sintetice. Conform FMI, în anul 1989 PIB-ul Romaniei era de 175,4 miliarde de USD

Incepând cu anul 1985, anul numirii sale la conducerea URSS, Mihail Sergheevici Gorbaciov a dus o politică ostilă Romaniei, cu un impact semnificativ asupra vieţii noastre economice şi sociale (de exemplu a redus/oprit livrările de gaze naturale, pe timpul iernii).

Pe data de 24 Decembrie 1989, ’’revoluţionarul’’ Ion Ilici Iliescu, în mod ilegitim şi dictatorial, a redactat şi semnat un decret prin care a infiinţat un „Tribunal Militar Excepţional”, în fapt a redactat actul de condamnare la moarte a lui Nicolae Ceauşescu. Pe data de Luni 25 Decembrie 1989, de Crăciun, Nicolae Ceauşescu a fost împuşcat, şi moare la vârsta de 70 de ani. Tribunalul a stabilit şi reţinut, împotriva inculpatului Nicolae Ceauşescu, fapte grave cu un mare impact economic : ’’Subminarea economiei naţionale’’, ’’Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri, explozii în oraş’’ şi ‘’Încercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari, depuse la bănci străine’’. Astfel s-a sfârşit ceea ce a fost denumită ca fiind “Epoca de Aur”.

Incepând cu anul 1990 şi până astăzi, România este grav afectată economic de actul de trădare al lui Ion Ilici Iliescu şi al camarilei sale (Lovitura de Stat din Decembrie 1989), de înţelegerile murdare dintre Mihail Gorbaciov şi George H. W. Bush (Summitul de la Malta din zilele de 2 şi 3 Decembrie 1989) şi de modul oneros în care au fost negociate clauzele aderării la UE şi NATO.

Ion Ilici Iliescu şi guvernul Petre Roman, imediat după lovitura de Stat, au dispus măsuri dictatoriale de distrugere a sistemului de învăţământ, de destructurare a economiei (şi in principal a industriei), de stopare a marilor proiecte economice, de distrugere a sistemului financiar-bancar, de îndatorare a ţării, de distrugere a bunei reputaţii a Romaniei. In fapt, aceştia şi-au bătut joc de lupta, munca şi scrificiile de veacuri ale poporului român.

Grupul de interese anti-naţional, implicat în lovitura de Stat din Decembrie 1989, deţine şi în prezent conducerea şi controlul României. Acest grup, format în mare parte din alogeni având radăcini puternice în anii ’50, a impus dictatorial legi şi a creat structuri administrative, sociale, economice, financiare, al caror obiectiv principal a fost dezindustrialaizarea ţării, decooperativizarea agriculturii, precum şi privatizarea mijloacelor de productie, a distributiei şi a serviciilor vitale. Toate acestea au fost făcute în numele instaurării unei ’’democraţii avansate occidentale’’, doctrina de bază fiind cea neo-liberală. Astfel, România a fost transformată în vasalul economic al mai multor ţări occidentale (în principal al şi via Austria, paradis fiscal) şi este jefuită continuu. Sistemul se bazeaza pe activitatea subversivă din Justitie, Serviciile de Informaţii şi Parlament.

Calea spre jefuirea României este una dictatorial-legislativă şi a fost deschisă deliberat, fraudulos şi ilegitim prin ’’DECRET-LEGE nr.1 din 26 decembrie 1989 privind abrogarea unor legi, decrete şi alte acte normative’’ – autor Ion Ilici Iliescu. Printre altele, acest decret a anulat părţile sociale (acţiunile) prin care angajaţii din România deţineau 30% din întreprinderea în care lucrau.

Prin mimarea unei reforme economice şi sub sloganele ’’Nu ne vindem ţara’’ şi ’’Greaua moştenire’’, printr-o aşa zisă ’’Marea Privatizare’’, au fost falimentate şi apoi distruse un numar de 1.256 de mari întreprinderi româneşti, cu peste 1.000 de angajaţi pe unitate, unele avand peste 10.000 de salariaţi. Locurile unde se aflau aceste întreprideri au fost arate, iar acolo aşa zişii investitori străini au construit mall-uri şi shaormerii. Astfel au fost distruse pentru totdeauna 5 milioane de locuri de muncă, cu efect direct sărăcirea şi extincţia populaţiei României.

Astăzi România are 5 milioane de salariaţi (conf. Ziarul Finaciar) si 5,2 milioane de pensionari (conf. Ziarul Finaciar), nefiind comunicată oficial o cifră exactă a numărului total de locuitori. Se vehiculează ca fiind o bună soluţie economică aducerea de muncitori din Sri Lanka.

Pentru subjugarea României pe lung termen, guvernanţii au făcut credite înrobitoare, la FMI, BM şi la bănci comerciale. De la o datorie externă zero în 1989, România a închis trimestrul 1 al anului 2020 cu datorie externă totală de 107,2 mld. Euro (conf. BNR), datorie care a devenit perpetuă, care nu va putea fi achită niciodată, dar care funcţionează ca o puternică pârghie de constrângere.

Practic, astăzi România este supusa unui dublu jaf, un jaf naţional, prin distrugerea economiei naţionale, prin vânzarea resurselor naturale, prin îndatorare financiară, şi un jaf individual prin deposedarea românilor de locuri de muncă, de mijloace de producţie, de terenuri agricole, prin inflaţie şi stabilizare monetară, prin menţinerea salariilor şi pensiilor la valori foarte mici.

Corupţia instituţionalizată şi faptele penale în forma continuată, comise de guvernanţii care generează şi perpetueaza corupţia şi jefuirea României, sunt muşamalizate de instituţiile statului care ar trebui să le combată. Sunt în discuţie cel puţin fapte de ’’Subminare a economiei naţionale’’, de ’’Fugă din ţară a unor fonduri de miliarde de dolari, depuse în bănci străine’’, de încălcare a prevederilor constituţionale prevăzute de art.41 al.1, art.45, art.47 al.1, art.54 al.1, art.80 al.2. Emblematic sub aceste aspecte este instituţia DNA, care de regulă constată doar inexistenţa faptelor şi prejudiciilor generate de marea corupţie. Normal, vinovatul a fost deja găsit şi pedepsit ante factum !

Opinia PPU-SL Sector 3

 • Incepând cu Lovitura de Stat din Decembrie ’89, vopsite şi revopsite în diferite culori, fară excepţie, toate grupările politice aflate la conducerea României au dus o politica neo-liberală de distrugere a vieţii noastre economice şi de înstrăinare a resurselor şi bogăţiilor ţării, politică căreia i-au spus “Tranziţie’’.
 • Timp de 30 de ani, într-un sistem de anarhie socială, a fost dusă o politică aberantă de aşa zisă creştere economică prin consum. Incompetenţi şi iresponsabili, invocând creşterea statistică a consumului, politicienii noştri viscerali se auto-gratulează trâmbiţând că politica lor ar fi dus astfel la o creştere economică de invidiat. Ocrotiţi de instituţii şi de structuri, politicienii au ascuns şi ascund adevarul că, de fapt politica lor de creştere a consumului are drept unic obiectiv distrugerea şi vânzarea românilor şi a României.
 • Actual, ajunşi la putere, nu prin votul alegătorilor ci prin negocieri la masa verde (între instituţii şi structuri), Klaus Werner Iohannis şi guvernul său neo-liberal vor să ne dea o noua iluzie, aceea a creşterii economice prin investiţii în înfrastuctură (adică tot prin consum !). De fapt, actuala putere PNL ne propune să mai aşteptăm încă 10 ani, pentru aplicarea ’’măreţului’’ lor plan economic, omiţând să adauge şi cei 40-50 de ani necesari ca astfel de investiţii în infrastructură să fie amortizate şi să producă efecte economice.
 • Comisia Europeana, în Raportul de țară din 2019 privind România, consemneaza că: ’’Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afectează capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE’’.
 • Adiţionand cei 30 de ani de aşa zisă tranziţie (spre nicăieri şi nefinalizată !), 10 ani de presupusă relansare economică şi incă 40-50 de ani de aşteptări ’’rezultate relansare’’, rezultă cruda realitate că aşa zisa ’’Revoluţie din Decembrie ’89’’ a avut loc pentru a ne fi impus un plan neo-liberal de distrugere, nu numai a României ci şi a mai multor generaţii de români.
 • Orice analiză, făcută asupra situaţiei economice a Romaniei, arată fară echivoc că :
  • Actuala paradigmă este total greşită şi contrară intereselor noastre naţionale.
  • România este jefuită sistematic de resurse naturale, financiare, umane.
  • Românii au fost reduşi la nivelul de forţă de muncă ieftină.
  • Cei care conduc România sunt incompetenţi şi/sau rău intenţionaţi.
  • Economia românească este într-un proces continuu de distrugere.
  • Statul Român acţionează împotriva propriilor cetăţeni, în condiţiile în care încalcă flagrant şi în formă continuată dispoziţiile art. 47 al.1 din Constituţie, unde este stipulat : Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
 • Din nefericire răul este consumat şi a produs efectele dezastruoase vizibile pentru oricine.
 • Din fericire însă, cetăţenii au început să înţeleagă mecanismele sistemului fraudulos şi decadent în care trăim şi au început să întelegă că este impetuos să trecem la actul schimbării. Au înţeles că, cei care conduc actual lumea mai pot doar să-şi cârpească sistemul imoral, distructiv şi contra naturii, sistem pe care l-au creat pentru a se imbogaţi fără limită
 • Vremea celor care, prin escrocherii şi speculaţii financiare, au acumulat aproape toate bogăţiile Terei a apus. După cum se poate constata, acest mod exclusiv materialist de gândire nu numai ca nu este capabil să rezolve problemele umanităţii, dar ameninţă existenţa noastră şi a naturii în care trăim.
 • Actualul sistem de preluare a controlului începand de sus a dovedit că nu este capabil să rezolve problemele legate de supravieţuirea noastră colectivă. Ca urmare, se impune crearea unui sistem care să preia controlul şi să pornească reconstrucţia începand de jos. Este necesară crearea unei noi paradigme, care să ducă omenirea în post-capitalism.
 • Supravieţuirea noastră colectivă trebuie să aibă prioritate ! Cetăţenii şi comunităţile locale trebuie să înceapă să se organizeze, să creeze noi unelte, noi structuri, noi reţele, prin care să se impună şi care să producă transformarea personală, socială şi economică, necesară unei creşteri calitative. Pentru toate acestea, trebuie să învăţam din lecţia istoriei şi uniţi să acţionăm în consecinţă !

Acţiuni PPU-SL Sector 3

 • Constituirea unui Grup Economic Consultativ – GEC, avand ca scop îmbunătățirea mediului de afaceri. Acest grup va fi format din reprezentanţi ai administraţiei locale şi din aderenţi reprezentanţi ai organizaţiilor cu profil economic. Astfel, administraţia locala va fi în contact direct cu realitatea din teren şi va putea oferi spijin în desfaşurarea şi dezvoltarea diverselor activităţi economice. Deviza grupului va fi ’’Impreuna să repunem România la lucru’’
 • Intocmirea unui Plan de Dezvoltare Economică Locală – DEL, având drept scop elaborarea unei strategiei de dezvoltare economică locală. Acest plan va evalua potenţialul economic al comunităţii, va identifica particularităţile locale şi ameninţările, va evidenţia punctele forte şi punctele slabe, va evidenţia oportunităţile şi va prezenta sursele potențiale de finanțare pentru acțiuni și proiecte economice.
 • Identificarea entităţilor cu interes vădit în economia locală a Sectorului 3 şi constituirea unei baze de date publice (cu societăţi comerciale, persoane, instituţii publice, organizaţii civice, organizaţii profesionale, instituţii de şcolarizare şi alte categorii).
 • Identificarea terenurilor şi construcţiilor neutilizate pretabile la desfăşurarea de activităţi economice. Reabilitarea/pregătirea acestora pentru a fi utilizate imediat sau în viitor.
 • Cooperare public-privat, ca factor de dezvoltare economică locală şi de creare a noi locuri de muncă. O astfel de cooperare va avea drept scop aplicarea Planului de Dezvoltare Economică Locală, în domenii precum :
  • Dezvoltarea strategică a localităţii (sectorului)
  • Zonarea teritoriului (zone industriale, zone comerciale, zone rezidenţiale, zone de agrement, zone ecologice, etc.)
  • Managementul resurselor, terenurilor şi clădirilor
  • Transport public şi privat
  • Construcţia de locuinţe
  • Combaterea sărăciei
  • Protecţia mediului
  • Energii nepoluante
  • Managementul deşeurilor.
 • Favorizarea instalării de societăţi comerciale şi atragerea investițiilor autohtone şi străine, generatoare de creativitate şi de locuri de muncă. Vor fi încurajate producția de energie din surse regenerabile şi dezvoltarea autonomiei energetice.
 • Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare economică.
 • Favorizarea instalării de societăţi comerciale şi atragerea investițiilor autohtone şi străine, generatoare de creativitate şi de locuri de muncă. Vor fi încurajate producția de energie din surse regenerabile şi dezvoltarea autonomiei energetice.
 • Elaborarea şi aplicarea unui plan de cooperare cu zonele rurale adiacente municipiului Bucureşti, pentru partajare şi schimb, pentru eficiență și solidaritate. Infiinţarea de pieţe și târgurii volante, care să funcţioneze alternativ în toate cartierele.
 • Crearea unui Spaţiu Startup, care să primească tineri şi organizații temporare, care au drept scop dezvoltarea unui model de afacere repetabil, care răspunde unei probleme existente nerezolvate, și care constituie etapa de trecere de la o simplă idee la o afacere.
 • Favorizarea proiectelor prin care lumea devine din nou autonomă și prin care puterea este returnată treptat cetățeanului. De exemplu, trebuie să instalăm mici centrale cu panouri solare fotovoltaice, legate între ele printr-o rețea inteligentă, descentralizată și flexibilă, care să dea independenţă caselor noastre, vehiculelor noastre, unităţilor de producţie, clădirilor publice.
 • Raţionalizarea reglementărilor locale cu caracter economic, spre îmbunătățirea progresivă a caracterului local.Taxare poluanţi şi speculatori.
 • Toleranța zero față de corupție. Vom dezavua şi ne vom distanţa de toţi cei implicaţi în fapte de corupţie economică.
 • Precizări

Actuala paradigmă economica globalistă are în ea elementul auto-distrugerii şi al distrugerii naturii şi umanitatii: creșterea economică fără limită. Creşterea economică fără limită este impusă dictatorial şi este o condiţie sine qua non de functionare a sistemul financiar – bancar mondialist. Această paradigmă economică a facut ca, în întreaga lume, populațiile umane și orașele să crească exponenţial, ceea ce a dus la o creștere exponențială a consumului de resurse, materii prime, alimente și energie.

Noua paradigmă, cu fundament umanist, trebuie să înlăture actuala paradigmă a totalitarismului economico-financiar, devorator şi distructiv, trebuie să blocheze atât societatea de consum cât şi creşterea cantitativă. Numai astfel vom putea asigura prezentul nostru colectiv şi viitorul copiilor şi urmaşilor nostri.

Să ascultam şi să întelegem ce ne spune din trecut Mihai Eminescu :

’’La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic’’

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.97 MB]

%d blogeri au apreciat: